תחתית אדנית גדר

תחתית מלבנית מסדרת התחתיות של אלמי.התחתית תואמת לאדנית גדר של אלמי.

שיתוף

תחתית מלבנית מסדרת התחתיות של אלמי.התחתית תואמת לאדנית גדר של אלמי.