תחתית אדנית עצמון

תחתית מלבנית מסדרת התחתיות של אלמי.התחתית תואמת לאדניות עצמון ואדניות שרון של אלמי.

שיתוף

תחתית מלבנית מסדרת התחתיות של אלמי.התחתית תואמת לאדניות עצמון ואדניות שרון של אלמי.