צלחת מיכל תבור

תחתית מלבנית מסדרת התחתיות של אלמי.התחתית תואמת למיכלי התבור של אלמי.

שיתוף

תחתית מלבנית מסדרת התחתיות של אלמי.התחתית תואמת למיכלי התבור של אלמי.