תושבת לרומא

מיכל שתילה פנימי המותאם לכד רומא שלנו. המיכל מתיישב במדוייק בתוך הכד ומאפשר להקטין את נפח השתילה, מאפשר השקייה מבוקרת ושימוש במדיד מים ייעודי.

שיתוף

מיכל שתילה פנימי המותאם לכד רומא שלנו. המיכל מתיישב במדוייק בתוך הכד ומאפשר להקטין את נפח השתילה, מאפשר השקייה מבוקרת ושימוש במדיד מים ייעודי.